فعال ساز نورتون 2014

با استفاده از فعال ساز نورتون 2014 می‌توانید دوره‌ی تست و استفاده رایگان از Norton Antivirus و Norton Internet Security نگارش 2014 را ریست کرده و مجدداً از این آنتی ویروس بصورت رایگان استفاده نمایید.

این فعال ساز، دوره‌ی آزمایشی را به مدت 180 روز افزایش می‌دهد. پس از اتمام این دوره مجدداً می توانید آن‌را اجرا کرده و دوره‌ی تست را ریست نمایید.

ادامه مطلب: فعال ساز آنتی ویروس نورتون 2014 + آموزش تصویری

فعال ساز نورتون 2013

با استفاده از فعال ساز نورتون 2013 می‌توانید دوره‌ی تست و استفاده رایگان از Norton Antivirus و Norton Internet Security نگارش 2013 را ریست کرده و مجدداً از این آنتی ویروس بصورت رایگان استفاده نمایید.

این فعال ساز، دوره‌ی آزمایشی را به مدت 180 روز افزایش می‌دهد. پس از اتمام این دوره مجدداً می توانید آن‌را اجرا کرده و دوره‌ی تست را ریست نمایید.

ادامه مطلب: فعال ساز آنتی ویروس نورتون 2013

فعال ساز نورتون 2012

با استفاده از فعال ساز نورتون 2012 می‌توانید دوره‌ی تست و استفاده رایگان از Norton Antivirus و Norton Internet Security نگارش 2012 را ریست کرده و مجدداً از این آنتی ویروس بصورت رایگان استفاده نمایید.

این فعال ساز، دوره‌ی آزمایشی را به مدت 30 روز افزایش می‌دهد. پس از اتمام این دوره مجدداً می توانید آن‌را اجرا کرده و دوره‌ی تست را ریست نمایید.

ادامه مطلب: فعال ساز آنتی ویروس نورتون 2012

فعال ساز نورتون 2011

با استفاده از فعال ساز نورتون 2011 می‌توانید دوره‌ی تست و استفاده رایگان از Norton Antivirus و Norton Internet Security نگارش 2011 را ریست کرده و مجدداً از این آنتی ویروس بصورت رایگان استفاده نمایید.

این فعال ساز، دوره‌ی آزمایشی را به مدت 120 روز افزایش می‌دهد. پس از اتمام این دوره مجدداً می توانید آن‌را اجرا کرده و دوره‌ی تست را ریست نمایید.

ادامه مطلب: فعال ساز آنتی ویروس نورتون 2011

فروش اکانت آپدیت نود ۳۲